The Patching Zone is een transdisciplinair R&D medialaboratorium waar professionals, samen met master-, (post-) doc-studenten en promovendi, de krachten bundelen.
The Patching Zone maakt nadrukkelijk onderscheid tussen de begrippen trans- en multidisciplinair. In tegenstelling tot multidisciplinaire werkprocessen waarbij ieder teamlid bij zijn of haar eigen vakgebied blijft, kenmerkt een transdisciplinair project zich door het overschrijden van de disciplinegrenzen.

Teamleden laten -voor de duur van het project- hun gebruikelijke professionele kaders achter zich en begeven zich op nieuw terrein. Dit zorgt voor een ongebruikelijke ideeënstroom, die een onverwachte, nieuwe wending aan het proces geeft. Door wisselende, ongebruikelijke, combinaties van disciplines ontstaat er een geheel dat in staat is een complex vraagstuk innovatief te lijf te gaan.

De staf van The Patching Zone heeft haar sporen verdiend in Nieuwe Media en de Kunst en Cultuursector, in bedrijfsleven, wetenschap, zorg en onderwijs. Onder leiding van dr. Anne Nigten werken we samen met een hecht internationaal team aan maatschappelijk en cultureel relevante projecten. Onze projecten zijn nooit ‘tech push’ maar zoeken met de inhoud als uitgangspunt naar passende technologie. 

Producten en diensten

The Patching Zone is een praktijklaboratorium dat werkt in opdracht van sociaal betrokken organisaties, onderwijsinstellingen, de lokale en nationale politiek en het bedrijfsleven. De originele interpretatie van het getalenteerde team levert een belangrijke bijdrage in de innovatieve uitvoering van de opdrachten. 

The Patching Zone is gespecialiseerd in uiteenlopende creatieve sociale innovatie trajecten. We geven iedere opdracht vorm in nauwe samenwerking met onze (business)partners, zodat er sprake is van een op de organisatie toegesneden traject. Wij vragen een actieve bijdrage van onze opdrachtgevers, zodat het innovatietraject in de organisatie verankerd wordt. We spreken daarom liever van partners dan van opdrachtgevers; de bereidheid tot samenwerking is essentieel.
We bieden onze partners de kennis en dynamische methoden aan die bij The Patching Zone ontwikkeld zijn. Voorwaarde is dat onze opdrachtgevers zich herkennen in Processpatching-methode en bereid zijn te investeren in de toekomst.

Het betekenisvol implementeren van Processpatching kan in verschillende varianten uitgevoerd worden, bijvoorbeeld in een intensieve reeks van workshops, meetings, seminars en individuele coaching. Deelnemers brengen het geleerde rechtstreeks in de praktijk.
De transdisciplinaire samenwerking, waar het bij The Patching Zone om gaat, wordt direct toegepast in echte, complexe situaties. Uitwisseling staat centraal. Kennis en kunde van elkaar wordt vrijelijk benut, en ieder teamlid wordt getraind om open te staan voor ideeën, om tot een beter, vernieuwender resultaat te komen.

In eerder gerealiseerde projecten zien we dat The Patching Zone aanpak leidt tot:

  • een hands-on innovatieopleidingstraject voor uw medewerkers
  • verankering van innovatief denken en ontwikkelen in uw organisatie
  • nieuwe businessmodellen; een proces dat een hele organisatie / het hele bedrijf aangaat
  • een enorme innovatie en cocreatie impuls voor uw organisatie of bedrijf
  • nieuwe profilering en herwaardering van uw instelling of bedrijf
  • de instelling of het bedrijf raakt bekend met een innoverende, duurzame manier van werken
  • nieuwe businessmodellen die vervolgens leiden tot nieuwe inkomstenstromen
  • nieuwe netwerken en contacten voor uw instelling of bedrijf

 We gaan graag met u in gesprek om u kennis te laten maken met de mogelijkheden.

Contact: info[at]patchingzone.net