In de Rotterdamse Alexander Polder is de wateropgave door klimaatverandering en bodemdaling zeer actueel. Deze opgave wordt vaak als een ‘ver van mijn bed vraagstuk’ ervaren. In Waterproef werken we met kunstenaars, ontwerpers en jongeren samen met de bewoners en waterpioniers aan de water- en klimaatbewustwording.

Met Waterproef willen wij op een creatieve en praktische manier bijdragen aan het bewustzijn over de wateropgave, collectieve actie aanjagen en nieuwe bewonersinitiatieven ondersteunen voor/met verschillende doel- en leeftijdsgroepen in Prins Alexander.

Partners: The Patching Zone ontwikkelt het Waterproef  i.s.m. Stichting Hart voor Prins Alexander en Willem de Kooning Academie, Primair Onderwijs school De kleine Prins en Voortgezet Onderwijs scholen: Calvijn Meerpaal, Roncalli mavo en Emmauscollege, bewoners, pioniers, jongeren, Climate-KIC, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard, Next Generation Woonwijk, R'dams Weerwoord e.v.a.

Waterproef is een CityLab010 project met ondersteuning van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard

Op onze Waterproef projectwebsite vind je meer actuele informatie.