Singewing Space is een experimentele onderzoeksverkenning. We onderzoeken hoe leren door de interactie met de computer in blended learning (waar fysiek en virtueel leren gecombineerd wordt) lichamelijker en socialer kan worden. Hierbij ligt de nadruk vooral op de leerervaring en achterliggende pedagogische principes. Met een digitale demonstrator willen we docenten en leraren in het kunstonderwijs mee nemen in een interactief en fysiek leerproces op het snijvlak van muziek en dans. Partners: Codarts, Erasmus Universiteit en RASL, IPEM Gent Universiteit (BE), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, The Patching Zone i.s.m. CKC & partners. Het project wordt gefinancierd door SIA, KIEM Creatieve Industrie.

#SingewingSpace