Mediawerf is de praktijkstudio voor het techniek cluster van Zadkine en Albeda College, het technisch MBO voor onder ander Human Technology, Bouw, infra, installatie- en Elektrotechniek in Rotterdam, wat in samenwerking met The Patching Zone in 2012 opgericht is. De kern van Mediawerf zijn echte praktijkopdrachten die vertaald worden naar uitdagende en betekenisvolle leeropdrachten. In mediawerf werken studenten en docenten als ‘peers’ samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, jonge professionals en experts van The Patching Zone aan de realisatie van real-life projecten. 

Dit studiejaar werken docenten, studenten,  het lokale bedrijfsleven, Young Professionals en begeleiders van The Patching Zone samen aan de realisatie de praktijkopdrachten uit het vakgebied van o.a. de zorg & technologie, domotica, de maakindustrie en nieuwe ambachten, the Internet of Things en duurzaam bouwen.

Volg de Mediawerf project blog