LAB85, het Stadslab voor de herontwikkeling van de Hoogstraat in Schiedam.
In 2017 ontwikkelde we LAB85, een onafhankelijk platform dat top down en bottom-up partijen met elkaar verbond. In LAB85 werd aan 5 verschillende vraagstukken en opgaven gewerkt:
1 Mapping (visualisatie van de Hoogstraat projecten).
2 De doorontwikkeling van het Museumkwartier.
3 Stedelijke Next Economy belevingen (winkelen, werken, co-creëren en uitgaan).
4 Beleving van de aanlooproutes.
5 Digital manufacturing, waar de ambachtelijke manier van restaureren van de gevels, gecombineerd wordt met Digital Manufacturing.
Partners: Grid360, St. Platform Digital Manufacturing, ARD, Stichting Mooi Werk, Stedelijk Museum Schiedam, Nationaal Jenevermuseum en Gemeente Schiedam, The Patching Zone (coördinator).  LAB85 ontving subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. http://lab85.patchingzone.net/over