The Patching Zone ontwikkelt voor en met het ID College hands-on onderwijsinnovatie. ID College is een regionaal opleidingencentrum, met mbo vestigingen in o.a. Zoetermeer en Gouda in Nederland. The Patching Zone is door het ID College gevraagd voor de praktische uitwerking van de Flex ID onderwijsvisie; en dan met name hoe praktijkopdrachten in de  ALA's ( Autentieke Leer Activiteiten) van het 4C/ID model ingepast kunnen worden.  In het ID Co-creatielab werken docenten, studenten, het lokale bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties, Young Professionals en begeleiders van The Patching Zone samen aan de realisatie van kwalitatief hoogwaardig hybride onderwijs, waarin praktijk en onderwijs in elkaar overvloeien. Dit krijgt vorm op basis van praktijkopdrachten van externe opdrachtgevers die, onder begeleiding van The Patching Zone, als leeropdrachten uitgevoerd worden. Er zal o.a. gewerkt worden op het gebied van zorg en technologie, Virtual Reality, game design en smart technology. 

Kijk voor meer informatie op de projectblog