Het Big South project ging verder waar Go-for-IT! stopte. Go-for-IT! was een stadsspel dat de Patchingzone produceerde in Rotterdam Zuid. Door gebruik te maken van bestaande contacten en samenwerkingsverbanden ontstond een netwerk voor het Big South project, dat jongeren in Rotterdam Zuid ondersteunde en motiveerde om te starten als creatief ondernemer. Om dit te realiseren, werd samen met onze partners en jongeren uit de buurt een Digital Lab opgezet, om een groot afsluitend evenement te organiseren. Gedurende de periode werden workshops gegeven, waar het uitwisselen van ideeen en vaardigheden centraal stond. In de eerste fase werd een onderdeel van het internationale Living Lab netwerk  gebouwd waardoor jongeren ervaring opdeden met creatieve mediatoepassingen in een digitaal medialab. Door deze ervaring kregen ze zowel een theoretische als praktische voorbereiding op cultureel en sociaal ondernemerschap.

Meer informatie op de projectsite