New Value Systems; Duurzaamheid en sociale impact als aanjagers voor waardecreatie
Balance-Unbalance (BunB) is een jaarlijkse Internationale Conferentie waarbij kunst en design ingezet worden als aanjager voor nieuwe dwarsverbanden tussen natuur, wetenschap, technologie en de samenleving rondom duurzaamheidsvraagstukken en klimaatverandering. De focus ligt ieder jaar op een of meerdere grote actuele uitdagingen rondom de ecologische crisis en discipline overstijgende samenwerking. Het thema van deze editie is: nieuwe waarde systemen; duurzaamheid en sociale impact als aanjagers voor waardecreatie.
Op 20 en 21 sept. 2018 organiseert The Patching Zone BunB2018 i.s.m. V2_, HNI, CARADT (Avans Hogeschool), Creating010 (Hogeschool Rotterdam), Leonardo Journal, World Forum of Acoustic Ecology, Red Cross Red Crescent Climate Center, Intelligent Arts e.v.a.. BunB wordt ondersteund door de Gemeente Rotterdam, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het internationale bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op de projectwebsite vind je meer informatie over het indienen van voorstellen voor papers, panels, workhops, bijeenkomsten of kunst- & ontwerpwerken en andere updates.