The Patching Zone hanteert de 'Processpatching' aanpak zoals die is ontwikkeld in de doctoraalscriptie van The Patching Zone’s initiatiefnemer en directeur dr. Anne Nigten als de voornaamste methodiek voor creatieve research en ontwikkeling.
Processpatching, is een unieke aanpak waarin kennis, ervaring en methoden van verschillende disciplines en achtergronden met elkaar gecombineerd ingezet worden.

Deze methodiek is voortgekomen uit jarenlange praktijkervaring met interactieve multimedia, gaming, kunst, cultuur en het ontwerpen van interfaces, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek. Anne Nigten, directeur van The Patching Zone beschrijft deze aanpak uitgebreid in haar promotieonderzoek: Processpatching, Defining New Methods in aRt&D.

Bij Processpatching versterken kennis (theorie) en kunde (praktijk) elkaar. Door projectmatig -on site- te opereren met een flexibel team van experts, wordt er in de projecten ruimte gecreëerd om te zoeken naar onorthodoxe, innovatieve oplossingen. Het creatief benutten van (netwerk)technologie is een van de belangrijkste pijlers van hedendaagse innovatie. Maar expertise over hoe deze middelen effectief in te zetten in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen is schaars. The Patching Zone maakt technologie integraal onderdeel van het werkproces en heeft ruime ervaring in het strategische gebruik ervan. Processpatching biedt houvast en flexibiliteit. methodiek en persoonlijke aandacht. Daarmee wordt het mogelijk op ieder moment een heldere analyse van een project te maken om vanuit dat perspectief steeds uw strategie te bepalen. Deze dynamiek is een voorwaarde voor innovatief denken.